Simple dots kolam

Kavitha Lakshmi's picture

Rangoli Dotted Kolam (connected dots): Simple dots kolam by Kavitha Lakshmi

Rangoli: Simple dots kolam