Side angle diya kolam

Kavitha Lakshmi's picture

Rangoli Freehand Rangoli: Side angle diya kolam by Kavitha Lakshmi

Rangoli: Side angle diya kolam