Parrot kolam

Kavitha Lakshmi's picture

Simple parrot kolam in 15 to 8 interlaced dots Rangoli Dotted Kolam (connected dots): Parrot kolam by Kavitha Lakshmi

Rangoli: Parrot kolam