Navarathri Rangoli Day 9 - 2015

shanthi r's picture

Rangoli Dotted Kolam (connected dots): Navarathri Rangoli Day 9 - 2015 by shanthi r

Rangoli: Navarathri Rangoli Day 9 - 2015