Vasantha Navarathri 2020 Day 7

Vidhya Sundar's picture
About Vasantha Navarathri 2020 Day 7:
Freehand Rangoli