Ehadasi Kolam

Kavitha Lakshmi's picture

Sangu Kolam for Vaikunda Ehadasi 2018