2019- Maasi Sevvaai- Damaru with Mahaperiyavah (Shri Chandrashekharendra Saraswathi Swamigal)