Gallery

sasikala narayanan

Here are the kolams and rangolis in this page:
  • Diya kolam
  • White n white
  • White n white
  • White n white
  • Karthigai Deepam Diya
  • Karthigai Deepam
  • Karthigai Deepam
  • KarthigaiDeepam
This is a freehand rangoli.
This is a padi kolam.
This is a chikku kolam.
This is a chikku kolam.
This is a freehand rangoli.
This is a freehand rangoli.
This is a freehand rangoli.
This is a sanskar barathi rangoli.

Pages