Gallery

viji_j86

Rangoli: Rangoli
Rangoli: Border koal.
Rangoli: Karthigai Deepam
Rangoli: Canvas embroidery
Rangoli: Rangoli
Rangoli: Rangoli
Here are the kolams and rangolis in this page:
  • Rangoli
  • Border koal.
  • Karthigai Deepam
  • Canvas embroidery
  • Rangoli
  • Rangoli
  • Rangoli
  • Rangoli
Rangoli: Rangoli
This rangoli was published on 2014-05-28.
Rangoli: Border koal.

The border. zoom view.

Rangoli: Karthigai Deepam

Decorated my house by me on Karthigai Deepam day.

Rangoli: Canvas embroidery

Shared via whatsapp

Rangoli: Rangoli

Sent via email.

Rangoli: Rangoli
This rangoli was published on 2014-05-23.
Rangoli: Rangoli
This rangoli was published on 2014-05-22.
Rangoli: Rangoli
This rangoli was published on 2014-05-22.

Pages