Margzhi Day 12

vijaysowmya's picture

A chikku kolam for Margazhi 12