Gallery

Geetha Ramesh

7-4 dot Rangolis... /Geetha's Rangolis... 

5-3 dot deepam kolam... see my kolam video @ youtube channel Geetha's Rangolis... 

5-3 dot kolam... 

This is a padi kolam.
This is a padi kolam.
This is a freehand rangoli.

Pages