Gallery

Shibrudha

Rangoli: freehand thai
Rangoli: Thai
Rangoli: thai
Rangoli: Thai
Rangoli: Article on Kolam
Rangoli: Rangoli
Rangoli: freehand thai

Small kolam

Rangoli: Thai

Pookolam

Rangoli: thai

Free hand

Rangoli: Thai

Free hand kolam

Rangoli: Article on Kolam

Sharing an article that appeared in today's Hindu.

Rangoli: Rangoli

Free hand simple one.

Rangoli: flower
This rangoli was published on 2013-01-16.
Rangoli: Margazhi

Dot

7 x 4

Pages